ประชาสัมพันธ์ข่าว Pixela เปิดรับสมัครออดิชั่น Vtuber กลุ่มใหม่ใน Theme ที่มีชื่อว่า “Isekai” (ต่างโลก)

จากกระแสของ VTuber ที่กำลังโด่งดังในขณะนี้ ทำให้ล่าสุดทางสังกัด Vtuber เจ้าของรางวัลกาวโนเ